การติดตั้ง USB Driver สำหรับเราเตอร์ SpeedTouch

หากไม่มีแผ่นสามารถโหลดได้ที่นี่ Download

1. ใส่แผ่น CD-ROM Driver ใน CD-ROM Drive

2. เสียบสาย USB เข้าไปที่ช่องเสียบ USB ของเราเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์

3. เมื่อปรากฎหน้าต่าง New Hardware Wizard เลือก No, not this time แล้วคลิก Next

4. คลิก Install the software automatically แล้วคลิก Next

5.โปรแกรมจะทำการค้นหา USB Device และทำการติดตั้งไดรเวอร์จาก CD-ROM โดยอัตโนมัติ
เมื่อสิ้นสุดการติดตั้ง คลิก Finish

 

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (54.75.126.229|178.63.0.194, 54.75.126.229) on 2014-12-22 00:48