การเซ็ตอัป SpeedTouch เราเตอร์ด้วยแผ่น CD-ROM

หากไม่มีแผ่นสามารถโหลดได้ที่นี่ Download

 

ก่อนเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ โปรดแน่ใจว่า เราเตอร์เปิดอยู่ และได้เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านทางสายแลน หรือ USB สำหรับการเชื่อมต่อด้วยสาย USB จำเป็นต้องมีการติดตั้งไดรเวอร์ก่อน

1. ใส่แผ่น SpeedTouch (For Thailand ISP) ในเครื่อง CD-ROM Drive

2. จะปรากฎหน้าต่าง Welcome to the SpeedTouch Gateway Install Wizard คลิก Next

3. โปรแกรม Wizard จะทำการตรวจสอบว่ามีเราเตอร์ติดตั้งอยู่หรือไม่

4. ถ้าโปรแกรมตรวจไม่พบเราเตอร์ จะปรากฎหน้าต่างให้เชื่อมต่อสาย Ethernet หรือ USB แล้วจึงคลิก Next

5. ถ้าโปรแกรมเซ็ตอัป สามารถตรวจพบเราเตอร์ จะปรากฏหน้าต่าง Internet Account Settings เพื่อให้กรอกข้อมูล Username/Password สำหรับเชื่อมต่อกับ CS LoxInfo คลิก Next

6. ค่า IP มาตรฐานของเราเตอร์ คือ 192.168.1.254 หากไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยน เพื่อให้เข้ากับ LAN ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง คลิก Next

7. หน้าต่าง WAN Management Access จะเป็นการตั้งค่าสำหรับการทำ Remote Management เช่นการให้ตอบกลับ เวลามีการ ping หรือการให้ Access ผ่าน Web หรือ Telnet จาก Internet ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น Check All หรือ Uncheck All แล้วคลิก Next

8. SpeedTouch Firewall (On Default) สำหรับการป้องกันการบุกรุกจากอินเทอร์เน็ต คลิก Next

9. Access Control สำหรับการตั้งค่า Username และ Password สำหรับการ access router พิมพ์ Password ในช่อง Password และ Confirm Password แล้วคลิก Next 

10. โปรแกรมจะทำการบันทึกค่าเซ็ตอัปเข้าไปในเราเตอร์ เสร็จแล้ว จะมีหน้าต่าง Completing the SpeedTouch Home Install wizard เสร็จแล้วคลิก Finish

 

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

Comment

Comment:

Tweet