การเซ็ตอัป SpeedTouch ด้วยเว็บเบราเซอร์

1. พิมพ์ http://speedtouch หรือพิมพ์ 192.168.1.254 ที่ Address ของโปรแกรม Internet Explorer
แล้วเคาะ Enter
2. ที่หน้าต่างหลัก คลิกที่ Setup

3. จะปรากฏหน้าต่าง Welcome to the SpeedTouch Easy Setup คลิก Next

4. ที่ Service Selection เลือ Router แล้วคลิก Next

5. ที่หน้าต่าง Route Internet Connection เลือก VPI/VCI เป็น 0.35 และ Connection Type เป็น PPP over Ethernet (PPPoE)

6. ที่ Internet Account Settings พิมพ์ Username และ Password สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

7. ที่หน้าต่าง Access Control พิมพ์ Password สำหรับการเข้าไปคอนฟิกเราเตอร์ คลิก Next

8. ที่หน้าต่างนี้ จะเป็นการตรวจสอบการตั้งค่า ก่อนการยืนยันการตั้งค่า คลิก Start เพื่อทำการบันทึกค่าติดตั้งลงในเราเตอร์

9. ในลำดับถัดไป เป็นการตรวจสอบ privilage ในการเข้าเราเตอร์ ให้พิมพ์ Username และ Password สำหรับ manage เราเตอร์ (case sensitive) แล้วคลิก OK

10. เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ จะมีหน้าต่างบอกว่า Completing the SpeedTouch Easy Setup คลิก Finish

 

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

Comment

Comment:

Tweet