การติดตั้ง ADSL Router SMC 7901

posted on 26 Aug 2010 14:54 by aoiinat

การติดตั้ง ADSL Router SMC 7901

ต้อง ตั้งให้ windows รับค่า IP address จากตัวโมเด็มก่อน จึงจะติดต่อกับโมเด็มได้

เรียกใช้งาน internet Explorer แล้วพิมพ์ 192.168.2.1 ที่ address bar

จะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้พิมพ์ password ว่า smcadmin

จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป เลือกในส่วนของ Setup Wizard

จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป ให้เลือก next

ตั้งค่า Time Zone ให้ถูกต้อง จากนั้นกด Next

ตั้งค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้อง จากนั้นกด Next

จะขึ้นหน้าจอ Confirm ให้ตรวจสอบข้ัอมูลว่าใส่ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม next

จะขึ้นหน้าจอบันทึกข้อมูล และสามารถใช้งานได้เลย

สำหรับค่า Setting อื่น ๆ ให้เราเลือกไปทีี่ Advance setup ที่อยู่ในหน้าแรก จะปรากฏหน้าจอดังรูป

สำหรับส่วนของ System จะมี 4 ส่วน คือ

Time Setting - ใช้สำหรับตั้งเวลาของ Router

Password setting - ใช้สำหรับตั้ง password ของ Router

Remote Management - สำหรับตั้งให้เครื่องอื่น ๆ สามารถ remote เข้ามาจัดการ Router ได้

DNS- สำหรับตั้งค่า DNS ของ Router

WAN ประกอบไปด้วย

ATM PVC - เป็นตัวตั้งค่าWAN

เราสามารถตั้งค่า Protocol ได้ว่า จะให้ทำงานใน mode Router หรือ Bridge

Clone MAC Address

LAN Setting

Address Mapping

Virtual Server

Special Applications

NAT Mapping Table

Static Route Parameter

RIP Parameter

Routing Table

Security Setting (Firewall)

SNMP Community

SNMP Trap

UPnP (Universal Plug and Play) Setting

ADSL Parameter

Monitoring Index

DDNS (Dynamic DNS) Settings

Configuration Tools

Firmware Upgrade

Reset

เราสามารถตรวจสอบค่าสถานะต่าง ๆ ของ Router ได้ว่าขณะนี้เชื่อมต่ออยู่หรือไม่ แล้วมีค่าต่าง ๆ เป็นอย่างไร รวมถึง LOG ที่จะบอกเราได้ในกรณีที่เราไม่สามารถต่อได้ ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

 

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

 

Comment

Comment:

Tweet