การติดตั้ง ADSL  Router ZyXEL 
Model Number P-660HW T1 V2

ตรวจสอบสัญญาณไฟบนตัว Router ตามตารางดังนี้

 

 

การตั้งค่า Router ZyXEL P-660HW T1 V2

 

1. เปิด Web Browser พิมพ์ http://192.168.1.1 ดังรูป

 

2. พิมพ์ Password ค่าดั้งเดิมคือ "1234" และกด Login

 

 

3. เปลี่ยน Password เพื่อความปลอดภัย หรือ เพิกเฉย ด้วยการกด "Ignore"

 

 

4. หน้าแรกจะพบกับ Status Page และจะมีข้อมูลอุปรณ์ที่สำคัญดังนี้
                - ใน WAN Information จะพบกับ IP Address ที่ได้รับจาก CS Loxinfo และค่า VPI/VCI

            - ใน WLAN Information จะพบกับ SSID ,Channel และ Security

            - ใน Interface Status จะพบกับค่าความเร็ว ADSL Data Rate

 

 

5. เมื่อเข้าสู่ WAN Page จะมีการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ ADSL และ PPP ดังรูป

 

 

6. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า LAN สำหรับ Static Network

 

7. ตั้งค่า DHCP ของตัว Router และกำหนดขนาดของ Network
7.1. ตั้งค่า DNS ของทาง CS Loxinfo

 

 

8. ตั้งค่า Wireless Setting ได้ตามรูป และอาจมีการแก้ไข SSID Name, Channel, Security ตามความเหมาะสม

 

 

หากต้องการจำกัดเครื่องผู้ใช้ สามารถทำได้โดยมาที่ MAC Filter เพื่อ อนุญาติ(Allow) หรือ ไม่อนุญาติ(Deny)

 

 

10. การตั้งค่า Port Forwarding ให้ไปที่ NAT Menu โดยในส่วนของ General TAP ไม่ต้อง แก้ไขใดๆทั้งสิ้น ให้เลือกที่ "Port Forwarding" TAP

 

 

11. การตั้งค่า Port Forwarding สามารถทำตามขั้นตอนดังรูป โดย หากเป็น Standard Port ให้ทำตามข้อ 1,2,3 ได้เลย หากไม่ใช่ Standard Port ในหัวข้อที่ 1 ให้เลือก User Define และทำตามขั้นตอน 1-1,1-2,1-3หลังจากนั้นให้ กด apply เพื่อ Save ลง Router

 

 

12. ในส่วนของ Firewall จะมีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานอยู่ หากต้องการปิดการใช้งานในส่วนนี้ สามารถตั้งค่าได้ตามรูป โดยการทำ Port Forwarding จำเป็นที่จะต้อง อนุญาติ ให้ Packet Direction ในส่วนของWAN to LAN และ WAN to WAN/Router สามารถผ่านเข้ามาได้

 

 

13.หากต้องการ Map Routing Table สามารถตั้งค่าได้ที่ Static Route Menu

 

 

14. สำหรับ P-660HW T1 V2  สามารถทำ Bandwidth Management ได้ในแต่ละ Interface โดยให้เรา Active Interface ที่เราต้องการ Manage และกำหนด Speed ที่จะให้ใช้งาน เพื่อรองรับการตั้งกฎ ต่างๆได้

 

 

15. หลังจากที่เรา Active Interface ที่เราต้องการ Manage แล้ว เราก็จะสามารถ สร้างเงื่อนไขในการใช้งานต่างๆได้ดังนี้
                1. เลือก Interface ที่ต้องการสร้างกฎ

2. เลือก Standard Service หรือกำหนด กฎขึ้นมาเองแบบ Manual
            3. เลือกลำดับความสำคัญของกฎ
            4. กำหนด Bandwidth ที่จะให้ใช้งานในกฎ นั้นๆ
            5. Add กฎ เข้าไปและ Apply เพื่อ Save ลง Router
            6. หากต้องการแก้ไข หรือ ลบ กฎต่างๆ สามารถกดเข้าไปได้ตามรูป

 

 

16. Interface ต่างๆที่มีการ Active Interface เพื่อใช้งาน Bandwidth Management แล้วสามารถ Monitor ดูการใช้งานได้โดยไปที่ Monitor TAP

 

 

17. สามารถทำ DDNS ได้โดยผ่านผู้ให้บริการคือ www.dyndns.org

 

 

18. การยอมรับ ICMP Packet หรือ การอนุญาติ ให้ Ping นั้นทำได้โดย ไปที่ Remote MGMT Menu และเลือกที่ ICMP TAP และเลือก Respond to Ping on "LAN&WAN" และกด Apply เพื่อ Save ลงRouter

 

 

19. ใน System Menu สามารถเลือกแก้ไข Password สำหรับเข้า Router Configuration Page ได้ 2 ส่วน คือ User และ Admin

 

 

20. ใน Tool ของ P-660HW T1 V2 นั้นสามารถทำการ Backup File Configure ลงบน computer ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการกู้คืนการตั้งค่า ตัว Router 
และยังมี Feature พื้นฐาน อย่าง

- Reset to Factory Default สำหรับ Critical Problem

- และ Restart สำหรับ การแก้ไขเบื้องต้น

 

21. สุดท้าย คือการ Diagnostic เพื่อเชคค่าสัญญาณ ADSL ด้วยการไปที่ Diagnostic Menu > DSL Line TAP > DSL Line Status Button > หลังจากนั้นค่า Noise Margin(SNR) และ Attenuation ทั้งฝั่งUpstream และ Downstream จะปรากฎขึ้นมาตามลำดับ

 

 

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

Comment

Comment:

Tweet