การติดตั้ง ADSL Router Zyxel 645

posted on 25 Aug 2010 17:16 by aoiinat

การติดตั้ง ADSL Router Zyxel 645

1.ตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับค่าจากโมเด็มก่อน 

2.จากนั้นให้เปิด browser ขึ้นมาแล้วพิมพ์ IP ของ Router (192.168.1.1) จากนั้นกด Enter

3. จะขึ้นหน้าต่างให้ใส่ username/password ให้เราใส่ค่า

Username --> admin

Password --> 1234

4. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้เลือกที่ wizard setup

5. ใส่ค่า VPI/VCI, Proccol จากนั้นกดปุ่ม Next

6. จะขึ้นหน้าจอให้ใส่ username/password เมื่อใส่แล้วให้กด Finish

7. รอสักพักจะปรากฏหน้าจอว่าทำการ Config เรียบร้อยแล้ว ให้ลองเปิดเวบ

8. เราสามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ ได้โดยคลิกไปที่ Maintanance-->system status

9.สำหรับการดูค่า SNR และ Line attenuation ให้ดูได้ที่ Maintanance -->Diagnostic-->DSL Line-->Upstream Noise margin และ Downstream Noise margin

 

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

Comment

Comment:

Tweet