การติดตั้ง ADSL modem Billion 5112

posted on 25 Aug 2010 13:42 by aoiinat

การติดตั้ง ADSL modem Billion 5112

จะต้องตั้งให้ windows รับค่า IP จากตัวโมเด็มก่อน จึงจะสามารถติดต่อเข้ากับตัว modem ได้

1. ไปที่ Start -> Setting -> Control panel จากนั้น double click ที่ Network Connections

2. ที่ Network Connections จะเห็นว่ามี icon local area connection

3. Click เม้าส์ ด้านขวาที่ icon local area connection แล้ว click ที่ properties

4. คลิกเลือกที่ internet protocol (TCP/IP) จากนั้นเลือกที่ properties

5. เลือก option obtain an IP address automaticallyและ obtain DNS server address automatically จากนั้นกด OK

6. เปิดโปรแกรม Internet explorer แล้วพิมพ์ http://192.168.1.254 ที่ address bar จากนั้น จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ใส่ username/password ให้พิมพ์ดังนี้

     Username --> admin      Password --> admin 

7. เวบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป ให้เลือกที่ Interface Setup 

8. ให้เราใส่ค่า Encapsulation, VPI, VCI, Username, Password,เลือกที่ Automatic reconnect จากนั้นให้กดปุ่ม Submit สำหรับค่าต่าง ๆ Media Provider Encapsulation VPI VCI Callcenter No.

 

TA

PPPoA/VC-Mux

0

100

 

ADC

PPPoE/LLC

0

35

 

Samart

PPPoE/LLC

0

35

 

UBT

PPPoE/LLC

0

100

 

Q-net

PPPoE/LLC

0

40

 

TOT

PPPoE/LLC

8

35

 

TT&T

PPPoE/LLC

0

33

 

9. จากนั้นให้กดปุ่ม save config เพื่อบันทึกการตั้งค่านี้

*หากต้องการเปลี่ยนวง IP ให้รองรับ Network ภายในองค์กรให้เลือก Interface Setup >>> Lan ตั้งค่าตาม Network ท่าน แล้วกด Save

10. จากนั้น เครื่องจะทำการ save setting ลง router สังเกตว่า ไฟ ADSL ที่ router จะดับลง และเริ่มกระพริบอีกครั้ง จนติดค้างเป็นปกติเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย

11. ที่ ADSL status เราสามารถตรวจสอบได้ 2 ค่า คือ

     Noise margin หรือค่าความเข้มของสัญญาณ จะต้องมีค่ามากกว่า 10 ทั้งupstream/Downstream

     Attenuation หรือค่าของสัญญาณรบกวน จะต้องมีค่าน้อยกว่า 55 ทั้ง upstream/Downstream 

*เราสามารถตรวจสอบได้ว่า มีการคอนนเนคแล้วหรือยัง โดยการเลือกไปที่ status --> WAN Status ซึ่งเราจะเห็น IP address ที่เราได้จากการเชื่อมต่อ


หน้าต่าง ๆ ของ billion5112 

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

Comment

Comment:

Tweet