การทำ Port Forward ที่ Router "ASUS"

 

การทำให้ DVR ดูทางอินเตอร์เน็ทได้นั้น ต้องทำ
-  สมัครและสร้าง Host name กับ DynDNS.com (ดูขั้นตอนลงทะเบียนฯ) อย่าลืมจดชื่อโฮส
ชื่อผู้ใช้ และระหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนกับ DynDNS ด้วย
-  เซ็ท DVR แต่ละตัว แต่ละรุ่น วิธีการจะคล้ายๆกัน (ดูการเซ็ท DVRฯ) อย่าลืมจดเลขไอพี และ
เลขพอร์ทของดีวีอาร์ มาด้วย
-  การทำ Port Forward และทำ DDNS ที่ Router

 

 

 

1. ก่อนอื่นคุณต้องต่อสายแลนจาก Router เข้ากับ Computer ที่คุณใช้ตั้งค่าเปิดเราเตอร์ และ
เปิดคอมฯ พอคอมฯ ขึ้นหน้าจอพร้อมใช้งานแล้ว เปิด My Computer (ดะเบิ้ลคลิกที่ My Computer)
ตรงช่อง Address ให้พิมพ์เลขไอพีของ Router ถ้ายังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเลขอื่น จะเป็นเลข 192.168.1.1
แล้วกดปุ่ม Enter ที่ Keyboard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. จะให้ใส่ User กับ Password ของ Router  User = admin , Password = admin  แล้วคลิ๊ก OK

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากคลิ๊ก OK จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จะบอกสถานะของ Router (ต่อสายโทรศัพท์ และมีสัญญาณ ADSL)

 

 

 

 

 

 

 


ถ้าไม่ต่อสายโทรศัพย์ หรือไม่มีสัญญาณ ADSL จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. หน้านี้จะให้คุณตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้ ถ้าเราเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ทได้อยู่แล้วก็ข้ามไป ถ้าเราเตอร์ใหม่ และต้องการตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ท คลิ๊ก Quick Setup คุณต้องรู้

     3.1.ใช้อินเตอร์เน็ทของค่ายไหน TOT, True, TT&T เป็นต้น (อาจเป็นเลขอื่นๆ โทรถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทหรือดู จากตัวเก่าแล้วจดไว้)
                 VPI = เลขอะไร (True, TOT, TT&T, CAT, Samart, CSLox = 0)
                 VCI = เลขอะไร (True=100, TOT=32, TT&T=33, CAT,Samart,CSLox = 35)

     3.2.Connection Type  PPPoA หรือ PPPoE  Encapsulation Mode = LLC หรือ VC-Mux หรือ VC

     3.3.User name และ Password สำหรับใช้อินเตอร์เน็ท หลังจากตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้แล้ว (ถ้ายังไม่มีโฮสเนม ลองสมัคร DynDNS)

 

 

 

 

 

 

4. มาทำ Port Forward คลิ๊ก Advanced Setup อยู่แทบข้างซ้าย แล้ว NAT แล้วคลิ๊ก Virtual Servers จะปรากฏหน้าต่างดังรูป แล้วคลิ๊ก Add

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป เลือก Custom Server: แล้วใส่ชื่อ เช่น CCTV, DVR เป็นต้น 
      Server IP Address: ให้ใส่เลขไอพีของดีวีอาร์ ตัวอย่าง = 192.168.1.10
      External port start = เลขพอร์ทของดีวีอาร์ ตัวอย่าง = 88 (ของคุณเลขอะไรก็ตามนั้น)
      External port end = เลขพอร์ทของดีวีอาร์ ตัวอย่าง = 88 (ของคุณเลขอะไรก็ตามนั้น)
      Protocol: = TCP
      Internal port start = เลขขึ้นเองอัตโนมัติ (ของคุณเลขอะไรก็ตามนั้น)
      Internal port end = เลขขึ้นเองอัตโนมัติ (ของคุณเลขอะไรก็ตามนั้น)
เสร็จแล้วคลิ๊ก Save/Apply

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจาก Apply จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้

5. DMZ Host (ถ้ามีอุปกรณ์ทำ Port Forward อุปกรณ์เดียว ทำก็ดี ไม่ทำก็ได้) คลิ๊กแทบ DMZ Host (Advancee Setup > NAT > DMZ Host) จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้ แล้วคลิ๊ก Add

6. ทำ DDNS คลิ๊ก Advanced Setup > DNS > Dynamic DNS จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้ คลิ๊ก Add

หลังจากคลิ๊ก Add จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้
      D-DNS provider = คุณใช้บริการ DDNS ของค่ายไหน ตัวอย่างใช้ DynDNS.org
      Hostname = ชื่อโฮส ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
     
Interface =
ใช้ค่าที่ปรากฏ
      
DynDNS Settings
     
Username: = ชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
     
Password: = รหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
เสร็จแล้ว Save/Apply

หลังจาก Save/Apply จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้

7. Bandwidth Management ตั้งค่าการใช้งานว่าให้ Aplication แบบไหนใช้มากกว่ากันทดลองตั้งค่า แล้วลองใช้ดู จนได้ค่าที่ดีที่สุด (เหมือนการตั้งค่า QoS) แล้ว Save/Reboot

หรือหน้านี้ คลิ๊ก Management คลิ๊ก Save/Reboot

รอให้ไฟแสดง
DSL ทีเราเตอร์ติดค้าง ให้คนที่อยู่ Internet คนละ Account ลองเข้ามาดูที่คอมฯเครื่องที่จะดูทางอินเตอร์เน็ท เปิดอินเตอร์เน็ท ตรงช่อง Address ให้ใส่ http://hostname.dyndns.org:88 แล้ว Enter
      
(hostname.dyndns.org =
ชื่อโฮส ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)
      
(:88 = เลขพอร์ทของ DVR ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)
      
(DVR รุ่นเก่า คอมฯที่ใช้ดูต้องมี JAVA ดูการเซ็ท DVR รุ่นเก่าให้ดูทางแลนและ อินเตอร์เน็ท2,3)
      
(DVR
รุ่นใหม่ คอมฯที่ใช้ดูต้องโหลด ActiveX ดูการเซ็ท DVR รุ่นใหม่ให้ดูทางแลนและอินเตอร์เน็ท2,3)

การ Forwardport ของ BILLION Router

Router Billion BiPAC 5102QR2

1. ทำการ Login เข้าไปยัง Router โดยการใส่ไอพีเข้าไปใน Internet Explorer เช่นรุ่นนี้ผู้ใช้เซ็ตเป็น 192.168.2.1 ซึ่งแต่ล่ะรุ่นอาจไม่เหมือนกันในที่นี้ขอใช้ Modem Router รุ่น BiPAC 5102QR2 ของ Billion ซึ่งการเซ็ตแต่รุ่นสามารถหาดูได้ในอินเตอร์เน็ต

2. เข้าไปเซ็ตในส่วนของการ Forword port โดยการนำไอพีของกล้องมาใส่ตรง Modem router ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ Advanced Setup เข้าไป NAT

3. เลือกตรง Virtual Server เพื่อเข้าไปทำการ Forward port ของแต่ล่ะเครื่องซึ่งไอพีที่ใส่คือไอพีของ DVR พร้อมทั้งใส่ Port ให้ตรงกับ DVR

4. ถ้ามี DVR หลายตัวก็ต้องไม่ซ้ำกัน

5. การเซ็ต DDNS คือการโดยเข้าไปใน Access Management จากนั้นเลือก DDNS การเซ็ตดังภาพด้านล่าง โดยการนำเอา Host ที่เราสมัครไว้ตอนแรกมาใส่ซึ่งมีดังนี้ ซึ่งช่องแรกให้เปิด Active ไว้
      
Provider : DynDNS.org
      My Host Name :
คือ Dynamic host ที่เรา Add
ไว้
     
Email Address : อีเมลล์ที่เราใช้สมัคร
DDNS
      Username :
ที่ใช้ล็อคอินใน
www.dyndns.com
      Password :
ที่ใช้ล็อคอินใน www.dyndns.com


การ Forwardport ของ D-Link Router


Router D-Link2640T

1. ทำการ Login เข้าไปยัง Router โดยการใส่ไอพีเข้าไปใน Internet Explorer เช่นรุ่นนี้ผู้ใช้เซ็ตเป็น 192.168.2.1 ซึ่งแต่ล่ะรุ่น อาจไม่เหมือนกันในที่นี้ขอใช้ Modem Router รุ่น DLink ซึ่งการเซ็ตแต่รุ่นสามารถหาดูได้ในอินเตอร์เน็ต

2. เข้าไปเซ็ตในส่วนของการ Advanced โดยเลือกที่หัวข้อ Lan Clients ทำการกำหนดค่า IP ของเครื่อง DVR เช่น 192.168.1.169 แล้วตั้งชื่อ Hostname อะไรก็ได้ เสร็จแล้วคลิ๊ก Add

3. เลือกหัวข้อ Virtual Server ตรง LAN IP เลือกไอพีที่เรา add ไว้ แล้วคลิ๊กที่ User กด Add

4. ทำการตั้งชื่อ Rule Name อะไรก็ได้ เลือก Protocol เป็น TCP กำหนดพอร์ตให้ตรงกับตัวเครื่องบันทึกที่เราเปิดไว้ เช่น 1450 เสร็จแล้วกด Apply.

5. กลับมาที่หน้าจอ Virtual Server อีกครั้ง ทำการ Add ชื่อ Rule Name ที่เราตั้งไว้ จาก Available Rules ไปที่ Applied Rules แล้วกด Apply

6. การเซ็ต DDNS โดยการเข้าไปที่หัวข้อ Home เลือก Dynamic DNS ทำการเซ็ตดังภาพด้านล่าง โดยการนำเอา Host ที่เราสมัครไว้ ตอนแรกมาใส่ดังรูป เสร็จแล้วก็ทำการ Apply.


การทำ
Port Forward ที่ Router "level One"

1. ก่อนอื่นคุณต้องต่อสายแลนจาก Router เข้ากับ Computer ที่คุณใช้ตั้งค่าเปิดเราเตอร์และเปิดคอมฯ พอคอมฯ ขึ้นหน้าจอพร้อมใช้งานแล้วเปิด My Computer (ดับเบิ้ลคลิกที่ My Computer) ตรงช่อง Address ให้พิมพ์เลขไอพีของ Routerถ้ายังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเลขอื่น จะเป็นเลข 192.168.123.254 แล้วกดปุ่ม Enter ที่ Keyboard

2. จะให้ใส่ Password ของ Router ที่มุมบนด้านขวา Password = admin แล้วคลิ๊กที่ Login

หลังจากคลิ๊ก Login จะปรากฏหน้าต่างดังรูป (รูปอาจไม่เหมือนกันเพราะมีหลายรุ่น)

3. ถ้าเราเตอร์ ยังใช้อินเตอร์เน็ทไม่ได้ ให้คลิ๊กที่ Wizard ถ้าเราเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ทได้อยู่แล้ว ก็คลิ๊กที่ Advanceถ้าจะตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้ คุณต้องมี
    
3.1. User name และ Password สำหรับใช้อินเตอร์เน็ท
    
3.2. ใช้อินเตอร์เน็ทของค่ายไหน TOT, True, TT&T, CAT เป็นต้น หรือโทรถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท หรือดูจากตัวเก่าแล้วจดไว้ สามรายการต่อไปนี้ต้องนำมาใส่ที่เราเตอร์ ไม่เช่นนั้นจะใช้อินเตอร์เน็ทไม่ได้
          
Data Encapsulation = LLC หรือ VC-Mux หรือ VC
          
VPI = เลขอะไร (เช่น True = 0,)
          
VCI = เลขอะไร (เช่น True = 100)
หลังจากตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้แล้ว (ถ้ายังไม่มีโฮสเนม ลองสมัคร DynDNS)

4. การทำ DDNS หลังจากคลิ๊กที่ Advance จะปรากฏหน้าต่างดังรูป แถบด้านซ้าย คลิ๊ก Dynamic DNS จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
    
DDNS = ถ้าใช้ คลิ๊ก ถูก ที่ Enable (ถ้าไม่ใช้ว่างไว้)
    
Provider =
ใช้บริการ DDNS ของใคร = www.dyndns.org
    
Host Name = ชื่อโฮส ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
    
Userame = ชื่อผู้ใช้ ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
    
PassWord = ระหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
เสร็จแล้ว Save

**ก่อนที่เราจะทำต่อไป ต้องทำความเข้าใจเรื่องเลขไอพี สักเล็กน้อย**
    ดีวีอาร์ (DVR) IP = 192.168.1.10
    เราเตอร์ (Router) IP = 192.168.123.254
***
ถ้าเป็นเช่นนี้ เกรงว่าจะดูทางอินเตอร์เน็ทไม่ได้***
   
เราจำเป็นต้องเปลี่ยนเลขไอพี ของทั้งสองหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น เปลี่ยนที่ เราเตอร์ ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ ดีวีอาร์
วิธีการ ดังรูป
   
คลิ๊กที่แทบบน
Basic Setting แล้วแก้เลข 123 ให้เป็นเลข 1 อย่าลืม Save (อยู่กลุ่มเดียวกันกับ DVR)
****
หรือไม่แก้ IP ที่ Router แต่ไปแก้ IP ที่ DVR แทน****
    
จาก ไอพีของ DVR เดิมเป็น 192.168.001.010 ไปเป็น 192.168.123.010
วิธีทำ ดูการเซ็ท DVR

กลับมาทำ Port Forwarding กันต่อ คลิ๊กที่แทบบน Forwarding Rule แล้วคลิ๊ก Virtual Server อยู่ล่างซ้าย ปรากฏดังรูป Virtual Server
     
Service Ports =
เลขพอร์ทของดีวีอาร์ ของคุณเป็นเลขอะไรให้ใส่ตามนั้น
     
Server IP =
เลขไอพีของดีวีอาร์ ของคุณเป็นเลขอะไรให้ใส่ตามนั้น
     
Enable = คลิ๊กถูก  แล้วอย่าลืม Save

5. มาทำ DMZ กัน (ทำก็ดี ไม่ทำก็ได้) คลิ๊กที่ Miscellaneous จะปรากฏหน้าต่าง Miscellaneous Items
   
IP Address of DMZ Host = เลขไอพีของดีวีอาร์ (ของคุณเป็นเลขอะไร ใส่ตามนั้น)
    
Enable = คลิ๊กถูก  แล้วอย่าลืม Save

Reboot เราเตอร์ Toolbox > Reboot หรือถอดปลั๊กไฟของเราเตอร์ สักครู่แล้วเสียบใหม่ รอให้ไฟแสดง DSL ทีเราเตอร์ติดค้าง ให้คนที่อยู่ Internet คนละ Account ลองเข้ามาดูและ/หรือ ลองดูที่เครื่องคอมฯ ที่ใช้ตั้งค่านี้ ที่คอมฯเครื่องที่จะดูทางอินเตอร์เน็ท เปิดอินเตอร์เน็ท ตรงช่อง Address ให้ใส่ http://hostname.dyndns.org:95 แล้ว Enter
   
(hostname.dyndns.org = ชื่อโฮส ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)
   
(:95 = เลขพอร์ทของ DVR ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น ถ้าเป็น 80 ไม่ต้องใส่)
   
(DVR รุ่นเก่า คอมฯที่ใช้ดูต้องมี JAVA ดูการเซ็ท DVR รุ่นเก่าให้ดูทางแลนและอินเตอร์เน็ท2,3)
   
(DVR รุ่นใหม่ คอมฯที่ใช้ดูต้องโหลด ActiveX ดูการเซ็ทDVRรุ่นใหม่ให้ดูทางแลนและอินเตอร์เน็ท2,3)

การทำ Port Forward ที่ Router "TP-Link"

1. ตรงช่อง Address ให้พิมพ์เลขไอพีของ Router ถ้ายังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเลขอื่น จะเป็นเลข 192.168.1.254 แล้วกดปุ่ม Enter ที่ Keyboard

2. จะให้ใส่ User กับ Password ของ Router  User = admin  Password = admin

3. หลังจากคลิ๊ก OK จะปรากฏหน้าต่างดังรูป หน้านี้จะให้คุณตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้ ถ้าเราเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ทได้อยู่แล้วก็ข้ามไปการทำให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้แทบ Setup > Basic Setup ถ้าเราเตอร์ใหม่ คุณต้องรู้ หรือโทรถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท
    
1.ใช้อินเตอร์เน็ทของค่ายไหน TOT, True, TT&T เป็นต้น ใช้ PPPoE หรือ PPPoA ใช้ LLC หรือ VC
    
2.VPI, VCI (อาจเป็นเลขอื่นๆ โทรถามผู้ใหบริการอินเตอร์เน็ท หรือดูจากตัวเก่าแล้วจดไว้)
        VPI = เลขอะไร
(True, TOT, TT&T, CAT, Samart, CSLox = 0)
        VCI =
เลขอะไร
(True=100, TOT=32, TT&T=33, CAT,Samart,CSLox = 35)
     3.User name
และ Password สำหรับใช้อินเตอร์เน็ท อย่าลืม Save หลังจากตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้แล้ว (ถ้ายังไม่มีโฮสเนม ลองสมัคร DynDNS)

4. ทำ DDNS
   
คลิ๊กแทบ Setup > DDNS จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
   
DDNS Service = ใช้บริการ DDNS ของใคร = www.dyndns.org
   
User Name = ชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
   
Password = รหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
   
Host Name = ชื่อโฮส ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
    เสร็จแล้วคลิ๊ก
Connect ถ้าถูกต้องใช้ได้ จะขึ้น Update successfull good อย่าลืม Save Settings

5. ทำ Port Forward คลิ๊ก Applications & Gaming > Port Forwarding จะปรากฏดังรูป

Application = ชื่อการตั้งค่านี้ (เช่น CCTV, DVR เป็นต้น)
External Port =
พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ ตัวอย่าง
= 89
Internal Port =
พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ ตัวอย่าง
= 89
Protocol =
รูปแบบการสื่อสาร ใช้
TCP
IP Address =
เลขไอพีของอุปกรณ์ที่จะดูทางอินเตอร์เน็ท = ดีวีอาร์
192.168.1.10
Enable =
ถ้าใช้ ให้คลิ๊กถูก ไม่ใช้ ให้ว่างไว้
อย่าลืม
Save Settings

6. ทำ DMZ
   
คลิ๊ก Applications & Gaming > DMZ
   
DMZ Hosting:
คลิ๊กที่ Enabled
   
DMZ Host IP Address: =
เลขไอพีของ DVR ตัวอย่าง 192.168.1.10
   
แล้วคลิ๊ก Save Settings

การ Forwardport ของ NETGEAR Router

Router NETGEAR DG834

1. ทำการ Login เข้าไปยัง Router โดยการใส่ไอพีเข้าไปใน Internet Explorer เช่น รุ่นนี้ผู้ใช้เซ็ตเป็น 192.168.1.1 ซึ่งแต่ล่ะรุ่นอาจไม่เหมือนกันในที่นี้ขอใช้ Modem Router รุ่น Netgear ซึ่งการเซ็ตแต่รุ่นสามารถหาดูได้ในอินเตอร์เน็ต

2. จากนั้นเข้าไปเซ็ตในส่วนของ Services

3. คลิ๊กที่ Add Custom Service เพื่อทำการตั้งชื่อ Service และกำหนด Port ของกล้อง เช่น Name ตั้งเป็น CCTV และ Type : TCP และ Start Port : 80 Finish Port : 80 เป็นต้น

4. เลือกที่เมนู Firewall Rules คลิ๊กที่ส่วนของฟังก์ชั่น Inbound Services เลือก Add

4. สังเกตุ หัวข้อ Service ให้เราเลือกชื่อ Service ที่เราตั้งเอาไว้ในส่วนของ Service.
   
Action
เลือกเป็น ALLOW always และ Send to LAN Server ให้ใส่เป็น IP ของกล้อง เช่น 192.168.1.76 เป็นต้น แล้วคลิ๊กที่ Apply.

5. การเซ็ต DDNS คือการโดยเข้าไปใน DDNS การเซ็ตดังภาพด้านล่าง โดยการนำเอา Host ที่เราสมัครไว้ตอนแรกมาใส่ซึ่งมีช่องแรกให้คลิ๊กเครื่องหมายถูกที่
   
Use a Dynamic DNS Service
   
ServiceProvider : www.DynDNS.org
   
Host Name :
คือ Dynamic host ที่เรา Add ไว้
   
Username : ที่ใช้ล็อคอินใน www.dyndns.com
   
Password :
ที่ใช้ล็อคอินใน www.dyndns.com
    เสร็จแล้วก็ทำการ Apply เพื่อเป็นการ SAVE SETTINGS.


การทำ
Port Forward ที่ Router "SMC"

1. ก่อนอื่นคุณต้องต่อสายแลนจาก Router เข้ากับ Computer ที่คุณใช้ตั้งค่า เปิดเราเตอร์และเปิดคอมฯ พอคอมฯ ขึ้นหน้าจอพร้อมใช้งานแล้ว เปิด My Computer (ดะเบิ้ลคลิกที่ My Computer) ตรงช่อง Address ให้พิมพ์เลขไอพีของ Router ถ้ายังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเลขอื่น จะเป็นเลข 192.168.2.1 แล้วกดปุ่ม Enter ที่ Keyboard

2. จะให้ใส่ Password ของ Router
   
Password = smcadmin

หลังจากคลิ๊ก OK จะปรากฏหน้าต่างดังรูป (รูปอาจไม่เหมือนกันเพราะมีหลายรุ่น)
หน้านี้ ถ้าเราเตอร์ ยังใช้อินเตอร์เน็ทไม่ได้ ให้คลิ๊กที่ Wizard ถ้าเราเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ทได้อยู่ แล้ว ก็คลิ๊กที่ Advance
3.
การตั้งค่าใช้งานอินเตอร์เน็ทถ้าจะตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้ คุณต้องมี
   
3.1. User name และ Password สำหรับใช้อินเตอร์เน็ท
   
3.2. ใช้อินเตอร์เน็ทของค่ายไหน TOT, True, TT&T, CAT เป็นต้น หรือโทรถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท หรือดูจากตัวเก่าแล้วจดไว้สามรายการต่อไปนี้ต้องนำมาใส่ที่เราเตอร์ ไม่เช่นนั้นจะใช้อินเตอร์เน็ทไม่ได้
          
Data Encapsulation = LLC หรือ VC-Mux หรือ VC
          
VPI =
เลขอะไร (เช่น True = 0,)
          
VCI =
เลขอะไร (เช่น True = 100)
หลังจากตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้แล้ว (ถ้ายังไม่มีโฮสเนม ลองสมัคร DynDNS)

หลังจากคลิ๊กที่ Advance จะปรากฏหน้าต่างดังรูป แทบด้านซ้าย คลิ๊ก DDNS

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
    DDNS Server = ใช้บริการ DDNS ของใคร = www.dyndns.org
    UserName = ชื่อผู้ใช้ ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
    PassWord = ระหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
    HostName = ชื่อโฮส ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
    เสร็จแล้ว Apply

หรือรุ่นอื่นอาจเหมือนรูปนี้

**ก่อนที่เราจะทำต่อไป ต้องทำความเข้าใจเรื่องเลขไอพี สักเล็กน้อย**
   
ดีวีอาร์
(DVR) IP = 192.168.1.10
   
เราเตอร์
(Router) IP = 192.168.2.1
***
ถ้าเป็นเช่นนี้ เกรงว่าจะดูทางอินเตอร์เน็ทไม่ได้
***
    
เราจำเป็นต้องเปลี่ยนเลขไอพี ของทั้งสองหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น เปลี่ยนที่ เราเตอร์ ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ ดีวีอาร์ วิธีการ ดังรูป
   
คลิ๊กที่
LAN แล้วแก้เลข 2 ให้เป็นเลข 1 อย่าลืม Apply

หรืออีกรูป รุ่นคล้ายๆกัน คลิ๊กที่ Home Network แล้ว LAN Settings แล้วแก้เลข 2 ให้เป็นเลข 1 อย่าลืม Apply
****
หรือไม่แก้ IP ที่ Router แต่ไปแก้ IP ที่ DVR แทน****
จาก ไอพีของ DVR เดิมเป็น 192.168.001.010 ไปเป็น 192.168.002.010
วิธีทำ ดูการเซ็ท DVR

4. กลับมาทำ Port Forwarding กันต่อ คลิ๊กที่แทบ NAT แล้ว Virtual Server เลือก Enable แล้ว Apply

ปรากฏดังรูป
      LAN IP Address = เลขไอพีของดีวีอาร์ ของคุณเป็นเลขอะไรให้ใส่ตามนั้น
     
Protocol Type = รูปแบบการสื่อสาร เลือก TCP
     
LAN Port =
เลขพอร์ทของดีวีอาร์ ของคุณเป็นเลขอะไรให้ใส่ตามนั้น
     
Public Port = เลขพอร์ทของดีวีอาร์ ของคุณเป็นเลขอะไรให้ใส่ตามนั้น
     
Enable = ทำให้ที่เราตั้งค่านี้ใช้ได้ (ทำให้สามารถทำงาน ตามที่ตั้งค่าไว้ได้)
     
แล้วอย่าลืม Add

บางรุ่นเป็นแบบรูปนี้

บางรุ่นเป็นแบบรูปนี้ แล้วอย่าลืม Add

5. มาทำ DMZ กัน (ทำก็ดี ไม่ทำก็ได้) คลิ๊กที่ Firewall > Enable แล้ว Apply

จะปรากฏหน้าต่าง Security Setting (Firewall)
Enable or disable Firewall features:
เลือก Enable
แล้ว Apply

6. DMZ หน้านี้ Enable DMZ: เลือก Yes
   
Public IP Address =
เลขไอพีที่ ISP จ่ายมาให้เราเตอร์ ณ ตอนนั้น แต่ละช่องที่ไม่ซ้ำกัน
   
Client PC IP Address = เลขไอพีของอุปกรณ์ที่จะทำ Port Forward (IP ของ DVR)
แล้ว Apply

อีกรุ่นจะเหมือนรูปนี้ ทำเหมือนๆกัน แล้วอย่าลืม SAVE SETTING Reset เราเตอร์ หรือถอดปลั๊กไฟของเราเตอร์ สักครู่แล้วเสียบใหม่ รอให้ไฟแสดง DSL ทีเราเตอร์ติดค้าง ให้คนที่อยู่ Internet คนละ Account ลองเข้ามาดู ที่คอมฯเครื่องที่จะดูทางอินเตอร์เน็ท เปิดอินเตอร์เน็ท ตรงช่อง Address ให้ใส่ http://hostname.dyndns.org:85 แล้ว Enter
    
(hostname.dyndns.org =
ชื่อโฮส ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)
    
(:85 =
เลขพอร์ทของ DVR ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)
    
(DVR
รุ่นเก่า คอมฯที่ใช้ดูต้องมี JAVA ดูการเซ็ท DVR รุ่นเก่าให้ดูทางแลนและอินเตอร์เน็ท2,3)
    
(DVR
รุ่นใหม่ คอมฯที่ใช้ดูต้องโหลด ActiveX ดูการเซ็ทDVRรุ่นใหม่ให้ดูทางแลนและอินเตอร์เน็ท2,3)

 

การทำ Port Forward ที่ Router "TP-Link"

1. ก่อนอื่นคุณต้องต่อสายแลนจาก Router เข้ากับ Computer ที่คุณใช้ตั้งค่าเปิดเราเตอร์และเปิดคอมฯ พอคอมฯ ขึ้นหน้าจอพร้อมใช้งานแล้วเปิด My Computer (ดะเบิ้ลคลิกที่ My Computer) ตรงช่อง Address ให้พิมพ์เลขไอพีของ Router ถ้ายังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเลขอื่น จะเป็นเลข 192.168.1.1 แล้วกดปุ่ม Enter ที่ Keyboard

2. จะให้ใส่ User กับ Password ของ Router
   
User = admin
   
Password = admin
   
Remember my password =
ให้จำระหัสผ่านหรือไม่ (คลิ๊กถูกให้จำ ว่างไว้ไม่จำ) คลิ๊ก OK

หลังจากคลิ๊ก OK จะปรากฏหน้าต่าง บอกสถานะของเราเตอร์ ดังรูป

3. ถ้าเราเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ทได้อยู่แล้วก็ข้ามไปถ้ายังใช้อินเตอร์เน็ทไม่ได้ ยังไม่ได้ตั้งค่า คลิ๊ก Quick Setup หน้านี้จะให้คุณตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้ คุณต้องรู้ หรือโทรถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท
   
3.1.ใช้อินเตอร์เน็ทของค่ายไหน TOT, True, TT&T เป็นต้น
   
3.2.VPI, VCI (อาจเป็นเลขอื่นๆ โทรถามผู้ใหบริการอินเตอร์เน็ท หรือดูจากตัวเก่าแล้วจดไว้)
         
VPI =
เลขอะไร (True, TOT, TT&T, CAT, Samart, CSLox = 0)
        
VCI =
เลขอะไร (True=100, TOT=32, TT&T=33, CAT,Samart,CSLox = 35)
         
ตัวอย่างใช้ Internet ของ CAT, VPI = 0, VCI = 35  แล้วคลิ๊ก Next

3.3.ใช้ PPPoE หรือ PPPoA ใช้ LLC หรือ VC แล้วคลิ๊ก Next

3.4.User name และ Password สำหรับใช้อินเตอร์เน็ท
     
PPP Username: =
ชื่อผู้ใช้ ได้มาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท
     
PPP Password: =
รหัสผ่าน ได้มาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ท
     
PPPoE Service Name: = ชื่อผู้ให้บริการ เช่น True, TOT, CAT
เป็นต้น
      แล้วคลิ๊ก
Next  อย่าลืม
Save/Apply
     
หลังจากตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้แล้ว (ถ้ายังไม่มีโฮสเนม ลองสมัคร
DynDNS)

4. ทำ Port Forward
   
คลิ๊ก Advanced Setup > NAT > Virtual Servers จะปรากฏดังรูป
   
เลือก
Custom Server: = ช่องว่างใส่ชื่อการตั้งค่านี้ (เช่น CCTV, DVR เป็นต้น)
   
Server IP Address: =
ไอพีของดีวีอาร์ ตัวอย่าง = 192.168.1.10
   
External Port Start =
พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ  ตัวอย่าง = 85
   
External Port End =
พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ  ตัวอย่าง = 85
    
Protocol =
รูปแบบการสื่อสาร ใช้ TCP
   
Internal Port Start =
พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ  ตัวอย่าง = 85
   
Internal Port End =
พอร์ทของ DVR ของคุณใช้เลขอะไร ก็ตามของคุณ  ตัวอย่าง = 85
   
อย่าลืม Save/Apply

หลังจากคลิ๊ก Save/Apply  จะปรากฏดังรูป

5. ทำ DMZ
   
คลิ๊ก Advanced Setup > NAT > DMZ Host
จะปรากฏดังรูป
   
DMZ Host IP Address: = เลขไอพีของ DVR ตัวอย่าง
192.168.1.10
   
แล้วคลิ๊ก Save/Apply

6. ทำ DDNS
   
คลิ๊กแทบ Advanced Setup > DNS > Dynamic DNS จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
   
D-DNS provider = ใช้บริการ DDNS ของใคร = DynDNS.org
   
Hostname =
ชื่อโฮส ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com ของคุณชื่ออะไรก็ใส่ไปตามนั้น
   
Interface = ใช้ค่าเดิมที่ปรากฏ
   
Userame = ชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
   
Password =
ระหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
   
อย่าลืม Save/Apply

หลังจากคลิ๊ก Save/Apply จะปรากฏดังรูป

Save and Reboot
คลิ๊กแทบ Managment > Save/Reboot
คลิ๊ก Save/Reboot ที่อยู่ตรงกลางรอให้ไฟแสดง DSL ทีเราเตอร์ติดค้างให้คนที่อยู่ Internet คนละ Account ลองเข้ามาดูที่คอมฯเครื่องที่จะดูทางอินเตอร์เน็ทเปิดอินเตอร์เน็ทตรงช่อง Address ให้ใส่ http://hostname.dyndns.org:85 แล้ว Enter        
      (hostname.dyndns.org =
ชื่อโฮส ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)
     
(:85 =
เลขพอร์ทของ DVR ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)
     
(DVR
รุ่นเก่า คอมฯที่ใช้ดูต้องมี JAVA ดูการเซ็ท DVR รุ่นเก่าให้ดูทางแลนและอินเตอร์เน็ท2,3)
     
(DVR
รุ่นใหม่ คอมฯที่ใช้ดูต้องโหลด ActiveX ดูการเซ็ท DVR รุ่นใหม่ให้ดูทางแลนและ อินเตอร์เน็ท2,3)

 

การ Forwardport ของ ZyXEL Router

Router ZyXEL 600, 660HW

1. ทำการ Login เข้าไปยัง Router โดยการใส่ไอพีเข้าไปใน Internet Explorer เช่น รุ่นนี้ผู้ใช้เซ็ตเป็น 192.168.2.1 ซึ่งแต่ล่ะรุ่น อาจไม่เหมือนกันในที่นี้ขอใช้ Modem Router รุ่น Zyxel ซึ่งการเซ็ตแต่รุ่นสามารถหาดูได้ในอินเตอร์เน็ต

2. จากนั้นเข้าไปเซ็ตในส่วนของการ Forword port โดยการนำไอพีของกล้องมาใส่ตรง Modem router ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ NAT

3. เลือกตรง SUA Only กด Edit Details จากนั้นเข้าไปทำการ Forward port ของแต่ล่ะเครื่องซึ่งไอพีที่ใส่คือไอพีของ DVR พร้อมทั้งใส่ Port ให้ตรงกับ DVR ซึ่งถ้า มีหลายตัวก็ต้องไม่ซ้ำกัน เช่น IP DVR 192.168.1.69 Port 1096.

4. การเซ็ต DDNS คือการโดยเข้าไปใน DDNS การเซ็ตดังภาพด้านล่าง โดยการนำเอาHost ที่เราสมัครไว้ตอนแรกมาใส่ซึ่งมีดังนี้ ซึ่งช่องแรกให้เปิด Active
   
Provider : DynDNS.org
   
MyHostName :
คือ Dynamic host ที่เรา Add ไว้
   
EmailAddress : อีเมลล์ที่เราใช้สมัคร DDNS
   
Username :
ที่ใช้ล็อคอินใน www.dyndns.com
    
Password :
ที่ใช้ล็อคอินใน www.dyndns.com
    เสร็จแล้วก็ทำการ SAVE SETTINGS.

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

 

edit @ 30 Aug 2010 08:54:06 by aoii

Comment

Comment:

Tweet

อยากได้ของ  ยี้ห้อ netis dl4304d  อ่าคับ   ขอบคุณ  คับ

#4 By M ubon (58.11.84.201|58.11.84.201) on 2014-06-02 10:34

goods

#3 By saman (115.31.128.130|115.31.128.130) on 2014-05-14 09:52

ขอบคุนมากคับ...ได้ความรู้มากเลยsurprised smile

#2 By benz (124.120.131.89|124.120.131.89) on 2014-03-13 23:04

พ่อง

#1 By (61.7.213.136|61.7.213.136) on 2014-02-12 14:21