การทำ Port Forward ที่ Router "ASUS"

 

การทำให้ DVR ดูทางอินเตอร์เน็ทได้นั้น ต้องทำ
-  สมัครและสร้าง Host name กับ DynDNS.com (ดูขั้นตอนลงทะเบียนฯ) อย่าลืมจดชื่อโฮส
ชื่อผู้ใช้ และระหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนกับ DynDNS ด้วย
-  เซ็ท DVR แต่ละตัว แต่ละรุ่น วิธีการจะคล้ายๆกัน (ดูการเซ็ท DVRฯ) อย่าลืมจดเลขไอพี และ
เลขพอร์ทของดีวีอาร์ มาด้วย
-  การทำ Port Forward และทำ DDNS ที่ Router

 

 

 

1. ก่อนอื่นคุณต้องต่อสายแลนจาก Router เข้ากับ Computer ที่คุณใช้ตั้งค่าเปิดเราเตอร์ และ
เปิดคอมฯ พอคอมฯ ขึ้นหน้าจอพร้อมใช้งานแล้ว เปิด My Computer (ดะเบิ้ลคลิกที่ My Computer)
ตรงช่อง Address ให้พิมพ์เลขไอพีของ Router ถ้ายังไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเลขอื่น จะเป็นเลข 192.168.1.1
แล้วกดปุ่ม Enter ที่ Keyboard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. จะให้ใส่ User กับ Password ของ Router  User = admin , Password = admin  แล้วคลิ๊ก OK

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากคลิ๊ก OK จะปรากฏหน้าต่างดังรูป จะบอกสถานะของ Router (ต่อสายโทรศัพท์ และมีสัญญาณ ADSL)

 

 

 

 

 

 

 


ถ้าไม่ต่อสายโทรศัพย์ หรือไม่มีสัญญาณ ADSL จะปรากฏหน้าต่างดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. หน้านี้จะให้คุณตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้ ถ้าเราเตอร์ใช้อินเตอร์เน็ทได้อยู่แล้วก็ข้ามไป ถ้าเราเตอร์ใหม่ และต้องการตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ท คลิ๊ก Quick Setup คุณต้องรู้

     3.1.ใช้อินเตอร์เน็ทของค่ายไหน TOT, True, TT&T เป็นต้น (อาจเป็นเลขอื่นๆ โทรถามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทหรือดู จากตัวเก่าแล้วจดไว้)
                 VPI = เลขอะไร (True, TOT, TT&T, CAT, Samart, CSLox = 0)
                 VCI = เลขอะไร (True=100, TOT=32, TT&T=33, CAT,Samart,CSLox = 35)

     3.2.Connection Type  PPPoA หรือ PPPoE  Encapsulation Mode = LLC หรือ VC-Mux หรือ VC

     3.3.User name และ Password สำหรับใช้อินเตอร์เน็ท หลังจากตั้งค่าให้ใช้อินเตอร์เน็ทได้แล้ว (ถ้ายังไม่มีโฮสเนม ลองสมัคร DynDNS)

 

 

 

 

 

 

4. มาทำ Port Forward คลิ๊ก Advanced Setup อยู่แทบข้างซ้าย แล้ว NAT แล้วคลิ๊ก Virtual Servers จะปรากฏหน้าต่างดังรูป แล้วคลิ๊ก Add

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป เลือก Custom Server: แล้วใส่ชื่อ เช่น CCTV, DVR เป็นต้น 
      Server IP Address: ให้ใส่เลขไอพีของดีวีอาร์ ตัวอย่าง = 192.168.1.10
      External port start = เลขพอร์ทของดีวีอาร์ ตัวอย่าง = 88 (ของคุณเลขอะไรก็ตามนั้น)
      External port end = เลขพอร์ทของดีวีอาร์ ตัวอย่าง = 88 (ของคุณเลขอะไรก็ตามนั้น)
      Protocol: = TCP
      Internal port start = เลขขึ้นเองอัตโนมัติ (ของคุณเลขอะไรก็ตามนั้น)
      Internal port end = เลขขึ้นเองอัตโนมัติ (ของคุณเลขอะไรก็ตามนั้น)
เสร็จแล้วคลิ๊ก Save/Apply

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจาก Apply จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้

5. DMZ Host (ถ้ามีอุปกรณ์ทำ Port Forward อุปกรณ์เดียว ทำก็ดี ไม่ทำก็ได้) คลิ๊กแทบ DMZ Host (Advancee Setup > NAT > DMZ Host) จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้ แล้วคลิ๊ก Add

6. ทำ DDNS คลิ๊ก Advanced Setup > DNS > Dynamic DNS จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้ คลิ๊ก Add

หลังจากคลิ๊ก Add จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้
      D-DNS provider = คุณใช้บริการ DDNS ของค่ายไหน ตัวอย่างใช้ DynDNS.org
      Hostname = ชื่อโฮส ที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
     
Interface =
ใช้ค่าที่ปรากฏ
      
DynDNS Settings
     
Username: = ชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
     
Password: = รหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับ www.dyndns.com
เสร็จแล้ว Save/Apply

หลังจาก Save/Apply จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้

7. Bandwidth Management ตั้งค่าการใช้งานว่าให้ Aplication แบบไหนใช้มากกว่ากันทดลองตั้งค่า แล้วลองใช้ดู จนได้ค่าที่ดีที่สุด (เหมือนการตั้งค่า QoS) แล้ว Save/Reboot

หรือหน้านี้ คลิ๊ก Management คลิ๊ก Save/Reboot

รอให้ไฟแสดง
DSL ทีเราเตอร์ติดค้าง ให้คนที่อยู่ Internet คนละ Account ลองเข้ามาดูที่คอมฯเครื่องที่จะดูทางอินเตอร์เน็ท เปิดอินเตอร์เน็ท ตรงช่อง Address ให้ใส่ http://hostname.dyndns.org:88 แล้ว Enter
      
(hostname.dyndns.org =
ชื่อโฮส ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)
      
(:88 = เลขพอร์ทของ DVR ของคุณเป็นอะไรก็ใส่ตามนั้น)
      
(DVR รุ่นเก่า คอมฯที่ใช้ดูต้องมี JAVA ดูการเซ็ท DVR รุ่นเก่าให้ดูทางแลนและ อินเตอร์เน็ท2,3)
      
(DVR
รุ่นใหม่ คอมฯที่ใช้ดูต้องโหลด ActiveX ดูการเซ็ท DVR รุ่นใหม่ให้ดูทางแลนและอินเตอร์เน็ท2,3)

การ Forwardport ของ BILLION Router

Router Billion BiPAC 5102QR2

1.