ขั้นตอนลงทะเบียนและสร้าง Host Name กับ DynDNS

1. เปิด Internet ตรงช่อง Address ให้พิมพ์ www.dyndns.com แล้ว Enter ที่คีย์บอร์ดแล้ว
จะปรากฏดังรูป คลิ๊กตรง
Create Account

 

 

2. จะมีแบบให้กรอกข้อมูล
   
Username = ชื่อ ที่จะใช้ในการลงทะเบียนกับ DynDNS
   
Email =
จดหมายอีเลคโทรนิค ที่ยังใช้อยู่
   
Retype Email = พิมพ์จดหมายอีเลคโทรนิค ซ้ำอีกครั้ง
   
Password = ระหัสผ่าน ที่จะใช้ในการลงทะเบียนกับ DynDNS
   
Retype Password =
พิมพ์ ระหัสผ่าน ซ้ำอีกครั้ง
   
คลิ๊กหน้าประโยคนี้
I agree to the acceptable use policy (AUP.) แล้วคลิ๊กที่ Create Account
    (
ชื่อไม่ซ้ำ อีเมล์ไม่เคยใช้ รหัสผ่านไม่น้อยเกินไป ที่ต้องพิมพ์ซ้ำก็พิมพ์ถูกต้อง)

3. ถ้าขึ้นหน้านี้คือทำสำเร็จ ต่อไปก็เข้าเช็คอีเมล์ที่ให้ไว้อย่าลืมจด Username กับ Password ที่ลงทะเบียนไว้

 

 

4. ที่อีเมล์จะมีจดหมายมาดังรูป แล้วเปิดอ่าน

 

 

5. เปิดอ่านแล้วจะมีข้อความ ดังรูป คลิ๊กตรงที่ล้อมกรอบแดงไว้หนึ่งครั้ง

 

 

6. คอมพิวเตอร์บางเครื่องก็จะมีแบบนี้ ดังรูป คลิ๊ก OK (บางเครื่องก็ไม่มี)

 

 

7. หลังจาก OK (ถ้ามี) จะปรากฏ ดังรูป
    ให้พิมพ์
User:.....................Pass: ที่ลงทะเบียนไว้กับ DynDNS แล้ว Login

 

 

8. จะปรากฏรูปนี้ คลิ๊กตรง Add Host Services

 

 

9. จะปรากฏ Add New Hostname
    
Hostname: =
ชื่อ ที่จะใช้ในการเข้ามาดูกล้องวงจรปิด เลือกนามสกุลตามชอบ
   
Create wildcard....... คลิ๊กก็ได้ไม่คลิ๊กก็ได้ คลิ๊กตรง Use auto detected IP address........................... แล้วคลิ๊ก Create Host ถ้าชื่อโฮส ไม่ซ้ำกับใคร และตั้งชื่อถูกต้อง ก็สำเร็จ

 

 

10. ถ้าปรากฏดังรูปนี้ ชื่อ Hostname ซ้ำกับคนอื่น

 

 

11. ถ้าปรากฏดังรูปนี้ ชื่อ Hostname ผิดหลักการตั้งชื่อ คือมีขีด

 

 

ถ้าขึ้นแบบนี้ ก็ขอแสดงความยินดี คุณสร้าง Host name เสร็จแล้ว ต่อไปก็คลิ๊ก Next เพื่อ Active (ใช้งาน) คลิ๊ก Active

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

 

edit @ 8 Sep 2010 11:33:52 by aoii

การติดตั้ง ADSL Router SMC 7901

posted on 26 Aug 2010 14:54 by aoiinat

การติดตั้ง ADSL Router SMC 7901

ต้อง ตั้งให้ windows รับค่า IP address จากตัวโมเด็มก่อน จึงจะติดต่อกับโมเด็มได้

เรียกใช้งาน internet Explorer แล้วพิมพ์ 192.168.2.1 ที่ address bar

จะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้พิมพ์ password ว่า smcadmin

จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป เลือกในส่วนของ Setup Wizard

จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป ให้เลือก next

ตั้งค่า Time Zone ให้ถูกต้อง จากนั้นกด Next

ตั้งค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้อง จากนั้นกด Next

จะขึ้นหน้าจอ Confirm ให้ตรวจสอบข้ัอมูลว่าใส่ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นกดปุ่ม next

จะขึ้นหน้าจอบันทึกข้อมูล และสามารถใช้งานได้เลย

สำหรับค่า Setting อื่น ๆ ให้เราเลือกไปทีี่ Advance setup ที่อยู่ในหน้าแรก จะปรากฏหน้าจอดังรูป

สำหรับส่วนของ System จะมี 4 ส่วน คือ

Time Setting - ใช้สำหรับตั้งเวลาของ Router

Password setting - ใช้สำหรับตั้ง password ของ Router

Remote Management - สำหรับตั้งให้เครื่องอื่น ๆ สามารถ remote เข้ามาจัดการ Router ได้

DNS- สำหรับตั้งค่า DNS ของ Router

WAN ประกอบไปด้วย

ATM PVC - เป็นตัวตั้งค่าWAN

เราสามารถตั้งค่า Protocol ได้ว่า จะให้ทำงานใน mode Router หรือ Bridge

Clone MAC Address

LAN Setting

Address Mapping

Virtual Server

Special Applications

NAT Mapping Table

Static Route Parameter

RIP Parameter

Routing Table

Security Setting (Firewall)

SNMP Community

SNMP Trap

UPnP (Universal Plug and Play) Setting

ADSL Parameter

Monitoring Index

DDNS (Dynamic DNS) Settings

Configuration Tools

Firmware Upgrade

Reset

เราสามารถตรวจสอบค่าสถานะต่าง ๆ ของ Router ได้ว่าขณะนี้เชื่อมต่ออยู่หรือไม่ แล้วมีค่าต่าง ๆ เป็นอย่างไร รวมถึง LOG ที่จะบอกเราได้ในกรณีที่เราไม่สามารถต่อได้ ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

 

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร

 

การติดตั้ง ADSL modem SMC 7804 Wireless Router

จะต้องตั้งให้ windows รับค่า IP จากตัวโมเด็มก่อน จึงจะสามารถติดต่อเข้ากับตัว modem ได้

สำหรับวิธีตั้งให้ Windows รับค่า IP จากตัวโมเด็ม คลิกที่นี่

1. เปิด internet Explorer ขึ้นมา จากนั้น พิมพ์ 192.168.2.1 ที่ address bar เพื่อเข้าสู่ระบบ

จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ใส่ password ให้ใส่ smcadmin

จะเข้าสู่หน้าจอด้านล่าง

2. Click ไปที่ Setup Wizard จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป ให้เราเลือก next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

3. ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนการตั้งเวลาของ Router ให้เราตั้ง Timezone ให้ถูกต้อง จากนั้น กดปุ่ม next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

4. เลือก Country ให้เป็น Thailand จากนั้น เลือก Provider ที่ใช้ ตัว router จะแสดงค่า VPI/VCI/Encap ให้ดู ถ้าไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้จากหน้านี้

จากนั้นให้พิมพ์ username/password และ Copnfirm password อีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม Next

5. ขั้นตอนสุดท้าย จะแสดงค่าต่าง ๆ ที่เราได้ตั้งไว้ ถ้าค่าต่าง ๆ ถูกต้องให้กดปุ่ม APPLY เพื่อบันทึกค่า แต่ถ้าไม่ถูกต้อง สามารถกดปุ่ม BACK เพื่อกลับไปแก้ไขได้

การติดตั้งเบื้องต้น เพียงเท่านี้ก็สามารถ Connect ADSL เพื่อใช้งานได้แล้ว

สำหรับการติดตั้งแบบพิเศษ ซึ่งต้องระบุค่า และใช้งาน Feature ต่าง ๆ ให้ดูจากด้านล่างนี้

ที่หน้าจอหลัก เมื่อเรากดปุ่ม Advance setup จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

System setting จะมีอยู่ 4 หัวข้อหลัก ๆ ดังรูป

Time setting เป็นตัวตั้งค่าเวลาของ Router

Password setting ตั้งค่า password เวลาเข้ามา set ที่ router

Remote management จะให้เราสามารถทำ Remote setup ได้

DNS เราสามารถตั้งค่า DNS ได้จากที่นี่

WAN จะมี 4 หัวข้อหลัก ๆ ดังรูป

PPPoE interface parameter เอาไว้ตั้งค่าของ PPPoE

ATM Interface เอาไว้ตั้งค่า ATM

Clone MAC Address ให้เราสามารถกำหนด MAC Address ของ Router เองได้

ISP parameter ให้เราใส่ค่า username/password เพื่อใช้ในการ connect

LAN Setting ใช้สำหรับตั้งค่า LAN และค่าในการจ่าย IPaddress ให้กับเครื่องลูกข่าย

Wireless setting ใช้สำหรับตั้งค่า wireless network

 ตั้งค่า Channel และ SSID ของ Wireless Network

ตั้งค่า Security

ตั้งค่า WEP

ตั้งค่า WPA

ตั้งค่า 802.1X

ตั้งค่า Wireless Repeater Settings  เสร็จสิ้นการตั้งค่า Wireless Network

NAT Setting สำหรับตั้งค่า network address treanslation

ตั้งค่า Address Mapping ของ NAT

ตั้งค่า Virtual Server

ตั้งค่า Special Applications

Routing setting สำหรับตั้งค่าการ Routing

ตั้งค่า Static Route Parameter

ตั้งค่า RIP Parameter

ตั้งค่า Routing Table

Firewall ใช้สำหรับการตั้งค่า Firewall

ตั้งค่า Access Control

ตั้งค่า MAC Filtering Table

ตั้งค่า URL Blocking

ตั้งค่า Edit Schedule Rule

ตั้งค่า Intrusion Detection

ตั้งค่า DMZ(Demilitarized Zone)

SNMP

SNMP Community

SNMP Trap

ADSL parameter and status ใช้ดูค่าของ ADSL

ADSL Parameter

ADSL Status information เราสามารถดูค่า SNR/Line attenuation ได้จากหน้านี้

DDNS (Dynamic DNS) Settings

UPnP (Universal Plug and Play) Setting

Tools Setting

Configuration Tools

Reset

Status เอาไว้ใช้ดู system log และค่าต่าง ๆ ของ router เวลา connect

 

BKK CCTV  |  PABXVoIP |
ตู้สาขาโทรศัพท์ | เครื่องโทรศัพท์ | เครื่องโทรสาร